+
Zahtevek je bil uspešno poslan. Pripravljeni na vaše vprašanje vas bomo kontaktirali v najkrajšem možnem času. Hvala za razumevanje.
+
KONTAKTIRAJTE NAS
Naši strokovnjaki so vam vedno na voljo s strokovnim nasvetom.
00386 70 192 332
Podatki naročnika:
Podatki stavbe:
Dodatne informacije:
Pošlji >>
Polja označena z zvezdico (*) so obvezna!
+
KONTAKTIRAJTE NAS
Naši strokovnjaki so vam vedno na voljo s strokovnim nasvetom.
00386 70 192 332
Pustite nam svoje podatke:
Ali pa nam zapišite svoje vprašanje spodaj:
Pošlji >>
Polja označena z zvezdico (*) so obvezna!

Priprava dokumentacije za Eko sklad

Slovenski okoljski javni sklad nudi nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb, tj. stavb s tremi ali več stanovanji, na območju Republike Slovenije.

Do subvencije so po zadnjem objavljenem pozivu iz 12.8.2016 poleg etažnih lastnikov, ki so fizične osebe, prvič upravičeni tudi lastniki stanovanj, ki so pravne osebe, prvič pa bodo na voljo tudi višje spodbude za obsežne in bolj kakovostne prenove večstanovanjskih stavb. Socialno šibki etažni lastniki lahko pridobijo spodbudo v celotni višini njihovega deleža pri sofinanciranju naložbe.

Spodbuda za izvedbo le enega posameznega ukrepa (toplotne izolacije fasade, toplotne izolacije strehe oz. stropa proti neogrevanemu prostoru ali optimizacije sistema ogrevanja) znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe (znesek za vsak posamezen ukrep je omejen tudi nominalno).

Višje nepovratne finančne spodbude, in sicer v višini do 30 % priznanih stroškov naložbe, so lahko dodeljene za izvedbo dveh ukrepov hkrati, če se en ukrep nanaša na optimizacijo ogrevalnega sistema, drugi pa na toplotno izolacijo na ovoju stavbe.

Še višja spodbuda, do 40 % priznanih stroškov naložbe, je namenjena ukrepu obsežne energetske obnove večstanovanjske stavbe, ki vključuje hkratno izvedbo toplotne izolacije fasade, toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru in optimizacijo sistema ogrevanja, ter boje načrtovana na podlagi projekta za izvedbo del.

V času izvajanja naložbe v ukrep obsežne energetske obnove mora biti zagotovljen tudi projektantski in strokovni nadzor, kot ga določajo predpisi o graditvi objektov. Projektantski in strokovni nadzor vam uredijo naši strokovnjaki.

Za izdelavo projekta za ukrep toplotne izolacije fasade dodatna spodbuda znaša do 50 % priznanih stroškov projekta in nadzora, vendar ne več kot 4.000 EUR, za toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru pa do 50 % priznanih stroškov projekta in nadzora, vendar ne več kot 3.000 EUR.

Naši strokovnjaki vam skladno z navodili Eko sklada še pred pričetkom izvajanja del organizirajo zbiranje podpisov, izpolnijo in oddajo vlogo za pridobitev sredstev.

Sorodno
Cena izdelave energetske izkaznice že od 80,00 EUR+DDV dalje - odvisna je od števila izkaznic ob naročilu, transportnih in materialnih stroškov za…
Za vsa izvedena večja vzdrževalna dela in prenove prevzamemo vodenje odpravljanja morebitnih napak v času garancijske dobe. Lastnike nepremičnin …
Strokovni nadzor po Zakonu o graditvi objektov (ZGO) pomeni opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču. 85. členu tega zakona določa, da mo…
Za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo ali odstranitev objekta, v skladu z veljavno zakonodajo potrebujete pravnomočno gradbeno do…
Imamo inovativen sistem preverjanja izvajalcev preko bonitetne ocene podjetja in notranje ocene izvajalca s strani naših uporabnikov. Za vsa večja v…
Izdelava programa oz. predloga tekočih ali investicijskih vzdrževalnih del na skupnih prostorih, skupnih gradbenih elementih in skupnih inštalacija…
KONTAKTIRAJTE NAS
Naši strokovnjaki so vam vedno na voljo s strokovnim nasvetom.