Novosti, ki jih prinaša Zakon o dimnikarskih storitvah | IUN
+
Zahtevek je bil uspešno poslan. Pripravljeni na vaše vprašanje vas bomo kontaktirali v najkrajšem možnem času. Hvala za razumevanje.
+
IŠČETE UPRAVNIKA?
Naši strokovnjaki so vam vedno na voljo s strokovnim nasvetom.
051 407 070
Podatki naročnika:
Podatki stavbe:
Dodatne informacije:
Pošlji >>
Polja označena z zvezdico (*) so obvezna!
+
IŠČETE UPRAVNIKA?
Naši strokovnjaki so vam vedno na voljo s strokovnim nasvetom.
051 407 070
Pustite nam svoje podatke:
Ali pa nam zapišite svoje vprašanje spodaj:*
Pošlji >>
Polja označena z zvezdico (*) so obvezna!

Novosti, ki jih prinaša Zakon o dimnikarskih storitvah

Povzeto iz: Novosti, ki jih prinaša zakon o dimnikarskih storitvah

V Uradnem listu, št. 68/2016, z dne 4.11.2016, je bil objavljen Zakon o dimnikarskih storitvah. Večina določb omenjenega zakona se je začela uporabljati 1. januarja 2017, pomembna novost v primerjavi z do sedaj veljavno zakonodajo pa je uvedba licenčnega sistema, ki prinaša prednosti tako dimnikarskim družbam kot uporabnikom dimnikarskih storitev.  V večstanovanjskih stavbah je uporabnik predstavnik etažnih lastnikov ali solastnikov oziroma upravnik večstanovanjske stavbe (natančneje opredeljeno v samem zakonu). Uporabniki dimnikarskih storitev bodo po novem imeli možnost izbire dimnikarske družbe z vsemi koristmi konkurenčnega trga, kar pomeni prijaznejše izvajanje storitev in cenovno konkurenčnost, saj bodo določene najvišje dovoljene cene storitev.

Obveznosti uporabnika dimnikarskih storitev  po novem zakonu so:

  • izbrati dimnikarsko družbo
  • omogočiti prvi pregled za novovgrajeno malo kurilno napravo
  • omogočiti vpis male kurilne naprave v evidenco ob prvi izvedbi dimnikarskih storitev v skladu z zakonom
  • dovoliti izvajanje dimnikarskih storitev
  • omogočiti pregled pred uporabo malih kurilnih naprav ob spremembah pri malih kurilnih napravah, vgradnji novih naprav in začetku obratovanja neaktivnih naprav
  • eno leto hraniti zapisnik o izvedenem pregledu
  • na podlagi odločbe pristojne inšpekcije odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti

Uporabniki dimnikarskih storitev bodo morali najkasneje do 30. junija 2017, iz seznama dimnikarskih družb, objavljenega na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, na sledeči povezavi: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/ izbrati dimnikarsko družbo za obdobje najmanj 12 mesecev. Če uporabnik do 30. junija 2017 ne izbere dimnikarske družbe, se šteje, da je izbral izvajalca, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo na območju na katerem se nahaja uporabnikova mala kurilna naprava, pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.

Uporabniki bodo lahko tudi kasneje zamenjali izbrano dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi in sicer to lahko storijo do 30. junija tekočega leta za obdobje najmanj 12 mesecev. To obdobje se lahko skrajša, če pristojna inšpekcija ugotovi, da dimnikarska družba ne opravlja dimnikarskih storitev v skladu z zakonom. V primeru, da uporabniki male kurilne naprave ne uporabljajo več, morajo o tem pisno obvestiti dimnikarsko družbo, ki je na mali kurilni napravi zadnja opravila dimnikarske storitve, ki vnese ta podatek v evidenco. V takih primerih bo potrebno pred pričetkom uporabe opraviti ponovni pregled.