Kakšen je postopek zamenjave upravnika? | IUN
+
Zahtevek je bil uspešno poslan. Pripravljeni na vaše vprašanje vas bomo kontaktirali v najkrajšem možnem času. Hvala za razumevanje.
+
IŠČETE UPRAVNIKA?
Naši strokovnjaki so vam vedno na voljo s strokovnim nasvetom.
051 407 070
Podatki naročnika:
Podatki stavbe:
Dodatne informacije:
Pošlji >>
Polja označena z zvezdico (*) so obvezna!
+
IŠČETE UPRAVNIKA?
Naši strokovnjaki so vam vedno na voljo s strokovnim nasvetom.
051 407 070
Pustite nam svoje podatke:
Ali pa nam zapišite svoje vprašanje spodaj:*
Pošlji >>
Polja označena z zvezdico (*) so obvezna!

Kakšen je postopek zamenjave upravnika?

3 koraki postopka zamenjave upravnika:

1. Za odpoved pogodbe o opravljanju upravniških storitev potrebujete več kot 50 % večino po solastniških deležih. Sprejeti sklep pa mora biti vročen upravniku poleg odpovedi.

2. Odpoved je lahko podana s trimesečnim odpovednim rokom in prične teči z dnem vročitve ali takoj, če upravnik krši določila, ki so predpisana v Stanovanjskem ali Stvarnopravnem zakonu.

3. V času odpovednega roka morajo etažni lastniki izbrati novega upravnika, ki se mora vpisati v register upravnikov. Hkrati se iz registra izbriše dotedanji upravnik.

 

Kakšen je postopek določitve novega upravnika in podpisa pogodbe o opravljanju upravniških storitev?

Etažni lastniki se lahko o izbiri novega upravnika odločijo že pred začetkom podpisovanja listine s sklepom o odpovedi pogodbe. V tem primeru lahko sočasno zberejo podpis listine tako o razrešitvi obstoječega kot tudi imenovanju novega upravnika. Sicer pa morajo etažni lastniki novega upravnika izbrati najkasneje v treh mesecih od dneva vročitve odpovedi pogodbe upravniku.  Nov upravnik se določi tako, da se sklene pogodba o opravljanju upravniških storitev (v nadaljevanju: POUS). POUS je sklenjena, ko jo podpišejo upravnik in etažni lastniki, ki imajo več kot polovico (več kot 50%) solastniških deležev. Etažni lastniki lahko ob določitvi upravnika, za sklenitev POUS pooblastijo enega ali več etažnih lastnikov. V tem primeru se šteje pogodba za sklenjeno, ko jo podpišejo upravnik in vsi pooblaščenci za sklenitev pogodbe.

Kakšne so obveznosti trenutnega upravnika po prenehanju pogodbe?

Kot v 61. členu določa Stanovanjski zakon, mora upravnik na dan prenehanja pogodbe o opravljanju upravniških storitev izdelati končno poročilo in sestaviti končni obračun. Sredstva, zbrana na računu, mora upravnik na dan prenehanja pogodbe prenesti na račun, ki ga za večstanovanjsko stavbo vodi novo izbrani upravnik.

Po prenehanju pogodbe o opravljanju upravniških storitev mora upravnik novemu upravniku izročiti vse pogodbe, dovoljenja in druge listine, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe, ter obvestiti tiste dobavitelje in izvajalce storitev, ki izvršujejo dobavo oziroma opravljajo storitve za večstanovanjsko stavbo, katere upravnik je bil. Upravnik mora imenovati svojega zakonitega zastopnika, ki je bodisi novo izbrani upravnik ali eden od etažnih lastnikov, ki je pooblaščen, da ob izteku depozitne pogodbe prevzame sredstva rezervnega sklada do izbire novega upravnika.

Kakšen je postopek odpovedi pogodbe o opravljanju upravniških storitev in kaj služi kot dokazilo, da je odpoved pravilno podana?

Stanovanjski zakon v 60. členu določa, da sklep o odstopu od pogodbe o opravljanju upravniških storitev (v nadaljevanju POUS) sprejmejo etažni lastniki na način, ki je določen za določitev upravnika. Sklep o odstopu od pogodbe tako začne veljati, ko ga sprejmejo etažni lastniki, ki imajo več kot polovico (več kot 50%) solastniških deležev večstanovanjske stavbe. Etažni lastniki lahko od POUS odstopijo kadarkoli. Po sprejetju sklepa o odpovedi POUS je potrebno trenutnemu upravniku v skladu z določili 4. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb priporočeno s povratnico vročiti odpoved pogodbe. Od dneva vročitve odpovedi pogodbe upravniku, začne teči trimesečni odpovedni rok. Odpovedi pogodbe se priloži tudi kopija sklepa o odpovedi, saj mora novi upravnik v skladu z določili 5. člena Pravilnika, na zahtevo upravnega organa, ki odloča o vpisu in izbrisu upravnika v register, predložiti na vpogled originalno dokazilo o pravilno podani odpovedi prejšnjemu upravniku.